Opłaty, które nie są kosztem działalności gospodarczej.

Koszt dobrowolnej Opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej może zostać Zakwestionowany przez Księgowość, bo ciężko wykazać, żeby taki koszt był potrzebny w działalności gospodarczej. Przedsiębiorco. Pamiętaj, że wpis oraz zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne. Jeżeli otrzymasz jakąkolwiek przesyłkę informującą, że musisz zapłacić za wpis do rejestru, Read more about Opłaty, które nie są kosztem działalności gospodarczej.[…]