nabywca odbiorca płatnik

NABYWCA, PŁATNIK, ODBIORCA – czym się różnią i które są obowiązkowe

NABYWCA – PŁATNIK – ODBIORCA na fakturze. Wielu klientów naszego biura OmniTax – Twój księgowy pyta o interpretację tych pojęć, szczególnie kiedy kontrahentem jest instytucja publiczna. Zgodnie z interpretacją sądów i izb skarbowych pojęcia Nabywca, Płatnik oraz Odbiorca nie są tożsame i brak jest podstaw by je za tożsame uznać. Nabywca – to ten, kto Read more about NABYWCA, PŁATNIK, ODBIORCA – czym się różnią i które są obowiązkowe[…]