JPK_VAT + kody GTU

Nowe dodatkowe dane w JPK_VAT

W nowym JPK_VAT musisz podać dodatkowe dane (w części ewidencyjnej):

 • Grupowanie towarów i usług (GTU 01-13)
 • Oznaczenie rodzaju transakcji (jednej z 13 do wyboru)
 • Oznaczenie dowodów sprzedaży

Katalog tych danych znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Grupowanie towarów i usług

Grupowanie towarów i usług to specjalne kody, którymi sprzedawcy będą musieli oznaczać dostarczane towary i świadczone usługi.

Katalog kodów GTU zawiera 13 pozycji, które odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, w których przypadku istnieje zwiększone ryzyko uszczuplenia VAT:

 • 01 Dostawa napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (nie dotyczy gastronomii)
 • 02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. paliwa i oleje napędowe)
 • 03 Dostawa oleju opałowego
 • 04 Dostawa wyrobów tytoniowych
 • 05 Dostawa odpadów
 • 06 Dostawa urządzeń elektronicznych
 • 07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych
 • 08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
 • 09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych
 • 10 Dostawa budynków, budowli i gruntów
 • 11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • 12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnych, np.: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych
 • 13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Przy stosowaniu oznaczeń GTU należy uwzględniać inne przepisy i klasyfikacje, jak np. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN), ustawa o VAT wraz z załącznikiem nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności VAT), ustawa o podatku akcyzowym oraz prawo farmaceutyczne (lista leków i wyrobów medycznych, okresowo aktualizowana przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia).

Sprzedaż towarów i świadczenie usług, które nie zostały wymienione w katalogu GTU, pozostaje bez oznaczenia.

Oznaczenia rodzaju transakcji

Sprzedawcy i nabywcy będą też musieli oznaczać towary i usługi specjalnymi kodami dotyczącymi rodzaju transakcji:

 • SW sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
 • EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
 • TP transakcje z podmiotami powiązanymi
 • TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • TT_D dostawy towarów poza terytorium kraju
 • MR_T świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży
 • MR_UZ dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
 • I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
 • I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
 • B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia
 • B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon
 • B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia
 • MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Oznaczenia dowodów sprzedaży

Sprzedawcy będą też podawać w ewidencji symbole dowodów sprzedaży:

 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
 • WEW – dokument wewnętrzny
 • FP – faktura VAT

Uwaga! Ujmowany w ewidencji dokument może mieć więcej, niż jedno oznaczenie.

(zródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/jak-skladac-jpk-vat-z-deklaracja/jak-skladac-jpk-vat-z-deklaracja)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.