Składki ZUS 2017 dla działalności gospodarczej i wspólników spółek osobowych

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne 1), przez cały rok są stałe (jeżeli nie występują zdarzenia chorobowe, wypadkowe, pracownicze itp).

I) ZUS Pełny

Składki za miesiące styczeń – grudzień 2017 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego 4)
Ubezpieczenia społeczne2)
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

812,61 zł

 749,94 zł

Ubezpieczenie zdrowotne 3)
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
297,28 zł 297,28 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
62,67 zł  62,67 zł

1) dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2017)

2) kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.

Wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego jest określana od początku kwietnia do końca marca następnego roku. Od wielu lat wynosi 1,8% i nie zanosi się na zmianę, chociaż zawsze warto obserwować tę informację.

3) W 2017 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w pkt. I i II stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3303,13 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2017 r., nie może być niższa niż: 297,28 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

4) W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób wymienionych w pkt. I i II nie może przekraczać miesięcznie kwoty 10 657,50zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy).

 

II) ZUS Preferencyjny

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2017 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.).

Składki za miesiące styczeń – grudzień 2017 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

190,62 zł

175,92 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
297,28 zł 297,28 zł

 

Jako, że Fundusz Pracy płaci się od podstawy w wysokości minimalnego wynagrodzenia, to przy preferencyjnym ZUSie nie ma tej składki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.