Opłaty, które nie są kosztem działalności gospodarczej.

Koszt dobrowolnej Opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej może zostać Zakwestionowany przez Księgowość, bo ciężko wykazać, żeby taki koszt był potrzebny w działalności gospodarczej. Przedsiębiorco. Pamiętaj, że wpis oraz zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne. Jeżeli otrzymasz jakąkolwiek przesyłkę informującą, że musisz zapłacić za wpis do rejestru, Read more about Opłaty, które nie są kosztem działalności gospodarczej.[…]

nabywca odbiorca płatnik

NABYWCA, PŁATNIK, ODBIORCA – czym się różnią i które są obowiązkowe

NABYWCA – PŁATNIK – ODBIORCA na fakturze. Wielu klientów naszego biura OmniTax – Twój księgowy pyta o interpretację tych pojęć, szczególnie kiedy kontrahentem jest instytucja publiczna. Zgodnie z interpretacją sądów i izb skarbowych pojęcia Nabywca, Płatnik oraz Odbiorca nie są tożsame i brak jest podstaw by je za tożsame uznać. Nabywca – to ten, kto Read more about NABYWCA, PŁATNIK, ODBIORCA – czym się różnią i które są obowiązkowe[…]