27 kwietnia 2016

Oferta

KPIR – Usługi księgowe

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku PIT i VAT
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne właściciela
 • prowadzenie ewidencji środku trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • reprezentacja przed organami publicznymi
 • bezpłatna rejestracja i aktualizacja danych dla nowych klientów

Księgi Handlowe – Usługi Rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku CIT i VAT
 • przygotowanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środku trwałych i wyposażenia
 • projektowanie i tworzenie raportów według indywidualnych potrzeb
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych

Usługi Kadrowo Płacowe

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło
 • przygotowanie okresowych raportów płacowych
 • zarządzanie zobowiązaniami publiczno-prawnymi
 • przygotowanie deklaracji do urzędów publicznych (PIT ,ZUS)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • reprezentacja przed organami publicznymi

Rejestracja i sprzedaż spółek

Oferujemy Państwu spółki, które nie prowadziły wcześniej działalności (tzw. shelf companies). Są to utworzone i zarejestrowane przez nas podmioty w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Korzyści wynikające z nabycia już założonej „czystej” spółki:

 • możliwość natychmiastowego podjęcia działalności przez spółkę (już w dniu nabycia) np. rozpoczęcia inwestycji, nabycia nieruchomości, zaciągnięcia kredytu bankowego,
 • gotowość podmiotu do prowadzenia działalności (spółka – posiada numery KRS, NIP i REGON, dysponuje rachunkiem bankowym, jest czynnym podatnikiem VAT (w tym VAT UE), co warunkuje możliwość niezwłocznego podjęcia czynności prawnych na terenie kraju jak i UE), o finansowanie wymagają istnienia odrębnego podmiotu gospodarczego – tzw. spółki celowej (special purpose vehicles – SPV),
 • skrócenie okresu potrzebnego na prawne przygotowanie inwestycji poprzez nabycie gotowego wehikułu inwestycyjnego,
 • eliminacja procedur rejestracji,
 • szybkość i sprawność samej operacji nabycia. Od strony formalno-prawnej przeniesienie własności spółki wymaga jedynie zawarcia umowy sprzedaży jej udziałów, w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.
 • możliwość skorzystania z nadarzających się okazji biznesowych – niektóre procedury przetargowe i procedury ubiegania się o dofinansowanie wymagają „czystej karty” (np. aby osoba prawna nie była zarejestrowana wcześniej niż rok przed aplikacją po dofinansowanie).
 • brak historii, brak wcześniejszej działalności gospodarczej to pewność braku zobowiązań spółki, brak zadłużenia.

Gwarantujemy bezpieczeństwo i przejrzystość prowadzonych przez nas operacji.