Ważne Terminy Październik 2017

 ·         Legenda (kategorie zdarzeń): ·        kolor   lub indeks A oznacza: VAT ·        kolor   lub indeks B oznacza: CIT ·        kolor   lub indeks C oznacza: PIT ·        kolor   lub indeks D oznacza: inne podatki     Poniedziałek 2 października 2017 A Deklaracja Termin złożenia deklaracji VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, Read more about Ważne Terminy Październik 2017[…]

Składki ZUS 2017 dla działalności gospodarczej i wspólników spółek osobowych

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne 1), przez cały rok są stałe (jeżeli nie występują zdarzenia chorobowe, wypadkowe, pracownicze itp). I) ZUS Pełny Składki za miesiące styczeń – grudzień 2017 r. Rodzaj składki konto Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 4) Ubezpieczenia społeczne2) konto: 83 1010 1023 0000 Read more about Składki ZUS 2017 dla działalności gospodarczej i wspólników spółek osobowych[…]

Opłaty, które nie są kosztem działalności gospodarczej.

Koszt dobrowolnej Opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej może zostać Zakwestionowany przez Księgowość, bo ciężko wykazać, żeby taki koszt był potrzebny w działalności gospodarczej. Przedsiębiorco. Pamiętaj, że wpis oraz zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne. Jeżeli otrzymasz jakąkolwiek przesyłkę informującą, że musisz zapłacić za wpis do rejestru, Read more about Opłaty, które nie są kosztem działalności gospodarczej.[…]

nabywca odbiorca płatnik

NABYWCA, PŁATNIK, ODBIORCA – czym się różnią i które są obowiązkowe

NABYWCA – PŁATNIK – ODBIORCA na fakturze. Wielu klientów naszego biura OmniTax – Twój księgowy pyta o interpretację tych pojęć, szczególnie kiedy kontrahentem jest instytucja publiczna. Zgodnie z interpretacją sądów i izb skarbowych pojęcia Nabywca, Płatnik oraz Odbiorca nie są tożsame i brak jest podstaw by je za tożsame uznać. Nabywca – to ten, kto Read more about NABYWCA, PŁATNIK, ODBIORCA – czym się różnią i które są obowiązkowe[…]

Jednolity Plik Kontrolny – o co chodzi?

Od 1 lipca 2016 r. duzi przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania danych podatkowych i księgowych w określonym, wystandaryzowanym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W przyszłości obowiązki w zakresie JPK dotyczyć będą już wszystkich podmiotów prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Co to jest JPK? Jak i kiedy przesyłać dane? Jakich danych dotyczy ten system Read more about Jednolity Plik Kontrolny – o co chodzi?[…]

Wysokość zasiłku rodzinnego 2016/2017

Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem rodzinnym, którego głównym celem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jaka jest wysokość zasiłku w latach 2016-2017? Wysokość zasiłku rodzinnego Od dnia 1 listopada 2015 roku wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat; 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat; 129 zł Read more about Wysokość zasiłku rodzinnego 2016/2017[…]