Składki ZUS 2017 dla działalności gospodarczej i wspólników spółek osobowych

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne 1), przez cały rok są stałe (jeżeli nie występują zdarzenia chorobowe, wypadkowe, pracownicze itp). I) ZUS Pełny Składki za miesiące styczeń – grudzień 2017 r. Rodzaj składki konto Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 4) Ubezpieczenia społeczne2) konto: 83 1010 1023 0000 Read more about Składki ZUS 2017 dla działalności gospodarczej i wspólników spółek osobowych[…]